W sprawach elektryki

zdaj się na MNIE!

Projekt, dokumentacja, realizacja i konserwacja – jestem z Tobą na każdym etapie.

O FIRMIE

Elektro–Invest istnieje od 2019 roku, kiedy to wcześniejsze, wieloletnie doświadczenie w branży postanowiłem wykorzystać do prowadzenia własnej firmy. Zajmuję się projektowaniem, wykonywaniem i konserwacją instalacji elektrycznych, elektrycznych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, doradztwem technicznym w zakresie elektryki oraz pomiarami elektrycznymi, które wykonuję z wykorzystaniem najnowocześniejszych, specjalistycznych urządzeń.

W minionych latach przygotowałem i zrealizowałem wiele projektów, zdobywając liczne grono zadowolonych klientów.

ŚWIADCZĘ NIEZAWODNE USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE

Zapoznaj się z moją ofertą!

Jeśli nie znajdziesz usługi jakiej szukasz, skontaktuj się ze mną. Sprawdzę, czy mogę pomóc.

Projektowanie, wykonywanie i konserwacja sieci i instalacji elektrycznych

Projektowanie, wykonywanie i konserwacja elektrycznych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wykonywanie pomiarów elektrycznych, przeglądów oraz konserwacja instalacji, oraz sieci elektroenergetycznych

Doradztwo techniczne z zakresu elektryki

Wykonywanie dokumentacji projektowych w zakresie elektryki oraz organizacji ruchu

Wykonywanie sieci oraz instalacji elektroenergetycznychSprawdź opinie o Electro-Invest i dołącz do grona zadowolonych klientów!

CO MÓWIĄ KLIENCI ELECTRO-INVEST? POZNAJ OPINIE O WSPÓŁPRACY:

Urząd Miasta Zgorzelec niniejszym poświadcza, że Pan Jędrzej Koman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ELECTRO-INVEST z siedzibą Pisarzowicach 80 (59-800 Lubań) pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia drogowego przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu. Nadzorowane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacja techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W związku z powyższym poleca się Pana Jędrzeja Komana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ELECTRO-INVEST innym Zamawiającym.
Urząd Miasta Zgorzelec niniejszym poświadcza, że Pan Jędrzej Koman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ELECTRO-INVEST z siedzibą Pisarzowicach 80 (59-800 Lubań) pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia drogowego przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu. Nadzorowane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
W związku z powyższym poleca się Pana Jędrzeja Komana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ELECTRO-INVEST innym Zamawiającym.

Urząd Miasta Zgorzelec
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA I SPRAW MIESZKANIOWYCH

Wykonane projekty zostały sporządzone zgodnie obowiązującymi przepisami i normami techniczno – budowlanymi oraz z uwzględnieniem wskazań Zamawiającego. Polecam do współpracy firmę ELECTRO-INVEST Jędrzej Koman jako rzetelnego i sprawdzonego projektanta. Profesjonalne przygotowanie i znajomość branży pozwala na właściwą realizację zadań inwestycyjnych. Bazując na pozytywnych doświadczeniach z całym przekonaniem stwierdzam, że jest to firma godna polecenia.
Wykonane projekty zostały sporządzone zgodnie obowiązującymi przepisami i normami techniczno – budowlanymi oraz z uwzględnieniem wskazań Zamawiającego. Polecam do współpracy firmę ELECTRO-INVEST Jędrzej Koman jako rzetelnego i sprawdzonego projektanta. Profesjonalne przygotowanie i znajomość branży pozwala na właściwą realizację zadań inwestycyjnych. 
Bazując na pozytywnych doświadczeniach z całym przekonaniem stwierdzam, że jest to firma godna polecenia
.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

Wykonawca zobowiązany był do wykonania dokumentacji projektowej w skład, której wchodził:– Projekt sygnalizacji świetlnej – branża elektryczna;– Projekt docelowej organizacji ruchu;– Projekt tymczasowej organizacji ruchu;– Projekt odtworzenia nawierzchni;– Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski;– Specyfikacja technicznaPowyższe prace wykonane zostały zgodnie z umową oraz warunkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zadanie wykonane zostało terminowo, z należytą starannością, prawidłowo pod względem merytorycznym oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowiązany był do wykonania dokumentacji projektowej w skład, której wchodził:
– Projekt sygnalizacji świetlnej – branża elektryczna;
– Projekt docelowej organizacji ruchu;
– Projekt tymczasowej organizacji ruchu;
– Projekt odtworzenia nawierzchni;
– Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski;
– Specyfikacja techniczna
Powyższe prace wykonane zostały zgodnie z umową oraz warunkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zadanie wykonane zostało terminowo, z należytą starannością, prawidłowo pod względem merytorycznym oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Dyrektor ds. Organizacji i Zarządzania 
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

KONTAKT

Electro-Invest Jędrzej Koman

  • Pisarzowice 80; 59-800 Lubań
  • +48 601 231 020
  • biuro@electro-invest.com